17 de setembre, 2012

PARC AGRARI SI. PARC NATURAL DEL DELTA DEL LLOBREGAT TAMBÉ!

Vista parcial del Parc Agrari del Baix Llobregat des de Sant Ramon.

                                
La societat civil catalana fa temps que està desperta i que vol ser escoltada. El país bull en moltes qüestions però n’hi ha dues que aquests darrers temps en són protagonistes: la primera és la voluntat de les catalanes i catalans d’anar més enllà com a comunitat nacional dins el món. La gent empeny amb força i les coses comencen tot just a moure’s.

La segona causa que ha fet que moltes persones es mobilitzessin ha estat la seva oposició a la destrucció del delta del Llobregat amb la construcció de l’Eurovegas al seu damunt. I això últim s’ha guanyat. És però, només una batalla dins la guerra per la preservació d’un model de territori i de país que va estretament lligat a la causa de la construcció de l’Estat propi: una Catalunya respectuosa amb ella mateixa. En molts balcons aquests dies s’han vist juntes l’estel·lada amb el domàs d’Aturem Eurovegas.

La gent del delta tenim clar que malgrat haver guanyat una batalla que semblava impossible, els enemics al país de qualitat que volem hi són. I sabem que cal passar de les aparences en la protecció del territori a la seva protecció i potenciació real. Les inversions que no arriben mai al Parc Agrari en posar al s. XXI tota la seva xarxa de reg i desguàs, la millora real d’accessos, dels camins o la falta d’orientació professional de joves vers al món agrari, en són una mostra d’aquesta falta d’inversió.

I respecte als espais naturals els hi passa una cosa semblant, tot i algunes passes positives els darrers anys com la zona de Cal Tet però amb d’altres molt deixades com al Remolar-Filipines. Cal anar més enllà. Cal passar dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per anar cap al Parc Natural del Delta del Llobregat.

La gent del delta i tota la societat civil sabem que ens tocarà vetllar perquè això sigui així.

15 de juny, 2012

L'evolució dels usos del sòl al delta del Llobregat :1920-2020?Aquesta sèrie de tres mapes ve a donar continuïtat a un conjunt original de cinc mapes que vaig dibuixar a començaments de la dècada passada per al llibre "Les basses de Can Dimoni, Sant Boi. Delta del Llobregat".

Ara n'he afegit dos de nous junt amb el mapa corresponent a l'any 1920: el del 2011 i un mapa futurible del 2012, el qual incorpora la ciutat de Las Vegas entremig de Sant Boi, Cornellà i del Prat. En aquest cas, la taca vermella he fet que s'aturi davant les basses de Can Dimoni(són ZEPA i Xarxa Natura 2000), cosa que podria ser que no sigui així i també acabessin sota la metàstasi urbana.

En 100 anys es produeix la transformació absoluta del delta i l'arribada de tot tipus d'usos. Es trenca l'equilibri natural entre l'activitat humana, bàsicament agrícola en el marge dret, i de tipus més industrial en el marge esquerra. Però podríem dir que fins a l'any 2011, el cinturó verd agrícola que separa Sant Boi del Prat, està força respectat. És el rovell de l'ou del Parc Agrari del Baix Llobregat. I el punt on trobem la major part del patrimoni històric, especialment les masies.

El mapa de futurs usos del sòl ha volgut incorporar, molt esquemàticament, el planejament vigent sobre el delta: nous barris com l'Eixample Nord i Sud del Prat, amb un impacte no menyspreable; el Pla de Ponent de Gavà (també en marxa) i sobretot la ciutat que es vol impulsar sota el nom d'Eurovegas.
Molt probablement el color vermell urbanitzador serà superior al que he dibuixat: que passarà amb la falda de Sant Ramon (Oliveretes)?, o la zona de Gavà Mar?, sempre en contínua expansió.

El que està clar que el model de territori està en joc: o triem Mèxic DF o Copenhague. La sostenibilitat en consum d'aigua, energia i mobilitat d'aquesta expansió urbana és trencadora i aguditza la dependència de l'àrea de Barcelona. La desaparició de l'espai agrícola, i la seva degradació del que no es construeixi, també faran augmentar més la dependència, en aquest cas alimentària. I d'entrada la destrucció de 1500 llocs de treball relacionats amb la pagesia i la pèrdua d'un pulmó verd, pulmó que és el DNA de la comarca del Baix Llobregat. Per això, i molts altres motius, la gent del fang, diem No a l'Eurovegas!


30 de maig, 2012

Discurs al Ple de Sant Boi en nom de la Plataforma Aturem Eurovegas (29/5/12)


Benvolgut alcalde, regidors i públic, des de la Plataforma Aturem Eurovegas volem deixar palès en aquest Ple les nostres raons per les quals gent diversa d’arreu ens ha portat a ser avui aquí.

Evidentment en 5 minuts no dóna temps d’exposar totes les raons en contra de la possible construcció d’una rèplica de la ciutat de Las Vegas a Europa, com va publicar el Daily Telegrah, novembre de 2011 que és quan va començar a aparèixer aquest tema sempre via premsa. I com bé és públic, un dels dos llocs candidats és el delta del Llobregat, l’altre és al sud de Madrid.

La premsa del nostre país es va fer ressò de la visita del sr. Adelson (màxim accionista de Las Vegas Sands) al president de la Generalitat. També de la visita in situ del sr. Adelson a la zona oferta, el nostre terme municipal sense anar més lluny. Això ens va fer saltar les alarmes.

En primer lloc sobta l’oferiment de l’espai triat, tota la Marina santboiana, un sector de Cornellà, un serrell del nord del terme del Prat i arribant fins a la Marina de Viladecans: o sigui el Parc Agrari del Baix Llobregat, sòl no urbanitzable, el qual forma part de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona juntament, per citar-ne un parell, el Parc de Collserola o el del Montseny. I contradient el Pla Territorial Metropolità de Barcelona aprovat l’abril de 2010 i que confirmava aquesta protecció...

És un fet, el plantejar fer desaparèixer l’espai no construït del delta per complet, que ni en temps del Franquisme s’havia arribat a plantejar un projecte similar: urbanitzar-ho per complert TOT. Amb l’arribada de la Democràcia es va voler confirmar que aquest espai no es destruís.

Fins a l’arribada d’aquesta proposta, la gestió del planejament del delta dels darrers anys havia estat a l’alçada d’un país avançat, sabent combinar i compensar, el creixement logístic, especialment el port, amb la protecció i actuacions de millora de l’entorn natural i agrícola, creant els consorcis del Parc Agrari i el dels Espais Naturals del Delta del Llobregat...

Ara, el fet que algú des de fora ens plantegi anar enrere i desfer el consens i la voluntat de totes les administracions amb competències sobre aquest territori, ja és motiu de rebuig.

Ens trobem amb la manca de transparència (als ciutadans no se’ns diu res de forma oficial), i d’ètica democràtica, que encara agreuja encara més la qüestió; i pel que fa al planejament i el seu menyspreu, abandonant el model seguit fins ara, propi d’un país europeu i madur, i la tornada a un nou desarrollismo tan criticat, al model del totxo que tan mal ens està fent, la veritat desconcerta i indigna... s’ens estan rifant el delta, el nostre model de territori!

En segon lloc, en el cas concret d’aquest projecte. Què voldria dir construir una ciutat com Las Vegas al bell mig de Marina?

En primer lloc, estem parlant d’un tipus de negoci en que els seus ingressos i atracció es basen en el joc i es complementen amb activitats comercials. No és el MIT de Massachussets precisament.

Què i qui pot venir a instal·lar-se al voltant d’aquest complex? De ben segur que no seran centres de recerca I+D. Perquè Sant Boi passarà a ser perifèria de Barcelona  a ser perifèria de Las Vegas.

En segon lloc, segons el que s’ha anat sabent via premsa econòmica i generalista, la nova ciutat arribaria a una extensió d’unes 800 hectàrees; és a dir, una extensió urbana igual o superior a la de ciutats com Girona, Lleida o Tarragona.

I aquestes 800 hectàrees no són al desert de Nevada. Qualsevol projecte que vulgui ocupar aquest espai significa per Sant Boi i el delta la destrucció d’una quarantena de masies (gairebé totes! Cal Penyasco, Cal Tomabrella) i d’un paisatge cultural elaborat durant segles, amb quilòmetres de valls, pluvials i filloles, que ha donat fires com la Puríssima o activitats com la Carxofada.

En definitiva, la pèrdua de la nostra identitat com a col·lectiu i la seva substitució per una cultura de cartró pedra, banal i aliena al país.

Però hi ha més conseqüències de la pèrdua de l’espai agrari:

-          dependència absoluta dels aliments que venen de fora (en contra de les polítiques actuals dels aliments de km0).

-          Inviabilitat dels espais humits del delta, entre ells les basses santboianes de Can Dimoni.

-          Agreujament de la disponibilitat d’aigua dels aqüífers del delta a causa de la limitació de recàrrega per infiltració per pluja i reg dels pagesos.

-          Augment de la subsidència del delta, al construir-hi més a sobre.

-          Afectació al recent recuperat Parc  Fluvial del Llobregat, amb una gran avinguda a sobre...

Però concretant a Sant Boi, si mai cap projecte constructiu, el que sigui, i acaba venint i ocupant gairebé 1/3 part del nostre terme municipal, que significarà més enllà del que he dit fins ara?

Doncs ben senzill, abandonar el consens i desfer el model de ciutat i territori que entre TOTS, dic tots, hem anant bastint des de l’arribada de la democràcia als ajuntaments. És a dir, desfer les polítiques municipals d’aquestes últimes dècades en que Sant Boi tingués un creixement ordenat, no explosiu, buscant integrar la ciutat amb el seu entorn natural i agrícola, amb polítiques de protecció vers aquests espais, com és l’impuls i defensa del propi Parc Agrari i la integració dins el consorci que el promou,o les actuacions dutes a terme a les basses de Can Dimoni i la integració d’aquest ajuntament al Consorci dels Espais Naturals del Delta. Un model on tots, partits, entitats i ciutadania hem tingut clar que el creixement econòmic no passa per les requalificacions de sòls i pel totxo massiu, i que ara n’estem pagant les conseqüències...

Acabant ja, avui donant suport a la moció que s’ha de votar, i que ve avalada per la feina dels 38 anys d’història del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, del qual en formo part, teniu la oportunitat, com a representants de la ciutadania, de reafirmar aquest compromís amb Sant Boi i del model de ciutat basat en els seus valors històrics, culturals i naturals, reafirmant un model de ciutat de creixement equilibrat, amb personalitat, i que pugui passar a generacions futures de santboians i santboianes.

Finalment, ja a títol personal, com bé sabeu molts de vosaltres, qui us parla és fill d’aquest paisatge, la Marina de Sant Boi. Junt amb ell, el paisatge de les vinyes de cirerers a muntanya conformen el nostre paisatge, digne com qualsevol altre,.... no el deixem perdre.

Gràcies per la seva atenció.

24 de maig, 2012

La Marina de Sant Boi l'any 2016?

A dalt podem veure una simulació de com podria quedar la Marina, en aquest cas la zona del Riu Mort i la Ribera, zones situades al marge dret del riu, així com també el sector Salines-Serrallo de Cornellà, ja al marge esquerra.
De color clar i encerclada ens apareix l'espai no construït ofert a Las Vegas Sands. Els gratacels anirien situats entre Cornellà i Sant Boi, la zona més allunyada de l'espai aeri de l'aeroport.


Com sovint s’afirma hi ha imatges que valen més que mil paraules... Si els diferents informes crítics vers l’Eurovegas (veure CECBLL) o el que es vulgui construir al delta són ja són prou contundents, no hi ha res més impactant que provar d’imaginar que vol dir una ciutat de nova planta al bell mig de la plana de la Marina.

Una illa urbana amb lleis pròpies amb un urbanisme que posaria fi a un paisatge cultural que és part del DNA de la comarca del Baix Llobregat. Sabrem respectar el nostre propi territori? Per què no hi ha una aposta real per potenciar aquest espai agrícola i les seves masies? I per què sempre en aquest país han d’haver-hi megaprojectes lligats a requalificacions de sòl lligats a la construcció, ja siguin JJOO, Expos,etc.

La imatge es prou eloqüent: Sant Boi passa a ser perifèria de Barcelona a perifèria de Las Vegas Sands Europe. Si mai ve una cosa així, que no ens passi res!.16 de maig, 2012

Le canal de la rive droite du fleuve Llobregat. Paysages et biodiversité de l’espace métropolitain de Barcelone


Ahir vaig rebre el llibre que recull un capítol sobre el canal de la Dreta del Llobregat i el delta del Llobregat, escrit en francès i publicat a França per l’editorial Editions Quae. D’entrada dir que va ser una satisfacció que ens demanessin poder publicar aquest article en aquest llibre De l’eau agricole à l’eau environnementale. Juntament amb altres autors de diversos països mediterranis, en Josep M. Panareda i jo mateix hem tingut la oportunitat de poder explicar i donar a conèixer el nostre estimat delta del Llobregat.

La paradoxa ha estat la coincidència de la publicació d’aquest llibre a França aquest 2012, i que jo l’hagi rebut en aquestes dates en que el delta del Llobregat s’ha posat a la venda. En l’article fem un breu repàs de com ha evolucionat el paisatge del delta, el paper de l’aigua com a motor dels canvis i de com els darrers anys, la nostra societat i els nostres representants polítics havien sabut evolucionar del no planejament o desarrollismo a una gestió del territori propi d’una societat madura i conscient del valor dels espais no construïts com són els Espais Naturals del Delta i el Parc Agrari del Baix Llobregat: .”..il y a una volenté de la protéger. Cette protection se concrétise par la création du Parc agricole du Bas Llobregat.”  diem en el llibre.

Fins a molt pocs mesos podíem anar per Europa explicant com s’havia gestionat el delta del Llobregat, i com l’administració havia sabut planificar l’expansió logística del port i l’aeroport i la creació dels consorcis de protecció dels espais agrícoles i dels espais naturals.

Ara, davant l’abandonament del planejament consensuat, madur i l’aposta d’un territori equilibrat es planteja sense embuts la tornada enrere a dècades passades, la tornada al no planejament, o al planejament a cop de milionari que "s’encapritxa" del nostre territori, i la sensació és d’una gran estafa... i de vergonya si mai hem de tornar a França o allà on sigui a explicar com els nostres governants es van vendre el planejament del nostre país.

14 de maig, 2012

El plànol parcel·lari de Sant Boi de Llobregat de 1861 i els usos del sòl agrícola. Un estudi aproximatiuL'amillarament de 1861 conservat a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi ens permet saber com era el paisatge agrícola del terme santboià a l'inici de la segona meitat del segle XIX.

En el seu moment varem fer una reconstrucció cartogràfica i estadística a partir de la informació del propi amillarament així com del plànol parcel·lari que l'acompanya.

El resultat ens dóna un paisatge aproximat del paisatge agrícola del moment. El més sorprenent potser per a molts, és descobrir un delta dominat pel secà, especialment cerealístic. I la presència dels anomenats emparrats. I és que en aquell moment, pel resultat que declaren els propietaris i pagesos, el canal de la Dreta encara que construït, no està regant les terres. El regadiu va revolucionar l'agricultura dels pobles del delta, en aquest cas del marge dret, arribaria molt poc temps desprès.

Podeu consultar aquesta recerca que vaig fer conjuntament amb el també geògraf Antoni de Haro a través de la Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (núm. 49), societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

06 de maig, 2012

Guies d'itineraris sobre les masies del Parc Agrari del Baix Llobregat

Aquests dies de defensa del Parc Agrari del Baix Llobregat són nombroses les peticions d'informació sobre la història, el patrimoni i el valor natural d'aquest lloc. La gent busca informació sobre el seu paisatge, les seves masies,etc. Els ha estat un descobriment saber i passejar-se per uns paratges que desconeixien o que no pensaven que fossin tan interessants a tocar de Barcelona...
Junt amb aquest primer descobirment, immediatament hi ha qui demana informació, saber-ne més i es sorprenen de la falta d'informació en general, de publicacions,... Estem parlant per cert un dels parcs que formen l'Anell Verd al voltant de la gran Barcelona (juntament amb els parcs del Garraf, Collserola o la Serra de Marina i impulsats per la Diputació de Barcelona).

La realitat de la divulgació sobre el Parc Agrari del Baix Llobregat té el seu grau de complexitat. Aquest parc, a diferència dels altres que envolten la gran urbs, hi ha una activitat econòmica, la pagesia, que en viu i en fa el "manteniment". Això fa que calgui fer una bona gestió entre la gent que viu de la terra i manté aquest espai i els visitants, i evitar que una gran afluència de visitants causés distorcions als pagesos. Això ens pot explicar, en part potser, aquesta deixadesa en general de divulgar vers el Parc Agrari. Però per altra banda, ens trobem allò tan conegut de, quan menys la gent conegui una cosa, més fàcil destruir-la...

En qualsevol cas, si voleu conèixer les masies i el paisatge agrícola que les envolta, entre l'any 2003 i el 2005, varem publicar un parell de senzilles guies sobre el paisatge i les masies del terme de Sant Boi corresponent al delta del Llobregat. A través del desparegut Patronat Municipal de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la col·lecció Passejades per Sant Boi, històries i paisatges, l'any 2003 es va publicar el núm. 12 amb el títol La Marina de Sant Boi: El Riu Mort i la Ribera; i l'any 2005 va ser publicat el núm. 14 amb el títol La Marina de Sant Boi II: Entre la carretera de Sant Boi al Prat i la València. Aquestes guies es situen a la zona on es vol construir la ciutat d'Eurovegas.

Les guies proposen uns itineraris per fer-los a peu o en bicicleta, i van assenyalant el que anem veient pel camí, especialment les masies però també elements del reg o espais com les basses de Can Dimoni. Aquestes basses, també tenen una publicació dedicada, i a on també s'explica la evolució del paisatge del delta del Llobregat. Aquesta informació, però, la publicaré en un pròxim post al bloc.

01 de maig, 2012

El impacte de la ciutat Eurovegas sobre el patrimoni cultural de Sant Boi i comarca


El impacte de la ciutat Eurovegas sobre el patrimoni cultural de Sant Boi i comarca

Sempre segons les informacions que s’han anat sabent per premsa, l’espai no construït (zona agrícola coneguda com a Parc Agrari) situat entre les ciutats de Sant Boi, Cornellà, el Prat i Viladecans veurie néixer una altra ciutat, aliena completament al territori, la història i la cultura del país. Seria la primera ciutat privada a Catalunya i governada a milers de quilòmetres de casa nostra. D'això en diuen globalització. En diversos mapes també apareguts en diversos mitjans, aquesta nova ciutat li caldria una superfície d’unes 800 hectàrees; una superfície més extensa que la primera ciutat de la comarca en població, Cornellà de Llobregat.

Com bé s’ha dit, aquest immens espai que es vol sacrificar en nom del desenvolupament econòmic, no és el desert de Nevada: hi trobem un paisatge cultural forjat durant segles per part de pagesos, pastors i menestrals (la gent del fang com els anomenava en Jaume Codina) que van anar colonitzant el delta del Llobregat.

El paisatge actual, el que ens resta, és un pòsit de la història del delta, de Barcelona i de Catalunya. Trobem un paisatge humanitzat per la pagesia, amb elements per dominar l’aigua quan aquesta era una amenaça (segons marges o terraplens, closos a les masies,...). Trobem l’aigua com a motor de desenvolupament agrícola amb el Canal de la Dreta del Llobregat (segona meitat s. XIX) amb nombrosos ponts originals de l’època, amb les regadores o filloles però també les pluvials i els valls; tot un paisatge lligat a l’agricultura de regadiu i a un llenguatge i mots del català molt propis d’aquestes terres...

Junt amb això trobem encara un important patrimoni constructiu, les masies. La casa de pagès és l’exponent potser més destacat d’aquest paisatge cultural, únic a Catalunya, com és la Marina del delta del Llobregat. La majoria són en terme de Sant Boi però algunes d’elles les trobem al Prat. Són desenes les masies existents que ara, d’un sol cop podem perdre:

Cal Penyasco, Cal Tombarella, Cal Xic del Parellada, Cal Pastera, Cal Pinques, Cal Monjo (la masia més antiga de totes), Cal Jagó, Can Comas, l’Hostal de la Rosa, Can Ferrers, Can Parellada, Cal Llopis, Can Pica-Sal, Cal Curacero, Cal Nani, Cal Pelut, Cal Jover, Cal Gaietano, Cal Salom, Cal Sans, Cal Sardà, Mas Pineda, Ca la Rossa, Cal Pau Gros, Cal Florèncio, Ca la Francesa, Ca l’Inglada, Cal Notari, Cal Missaire, Cal Francès, Cal Cantí, Cal Gallina, Cal Rovira, Cal Mataberres, Cal Bonic,... només per citar-ne algunes!.

És un impacte sobre el nostre patrimoni, un abans i un després sense possibilitat de rectificació. La pèrdua definitiva de la nostra identitat i sense cap mena de dubte, el impacte més gran mai sofert per la ciutat de Sant Boi sobre el seu patrimoni cultural i natural. Estem disposats ha sacrificar-ho TOT?  Tornem a apostar pel totxo? No hem entès res del que ha passat els últims anys?

La imatge correspon a la masia de Can Comas, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat. En aquest indret tindria lloc la primera fase de construcció la la nova ciutat Eurovegas.

12 de març, 2012

Més que un espai agrariÉs clar que les propostes d’inversió s’han d'escoltar i atendre. I, també, és possible estudiar-les sempre que aquestes s’ajustin a les lleis i necessitats reals del país. Sempre dins la legalitat, la transparència i dins un model de país i territori consensuat i sostingut en el temps. Un país seriós no canvia de paradigma econòmic i de model de territori (planejament) cada dos per tres. La proposta que plana sobre el delta del Llobregat de fer una ciutat lligada sota el concepte Eurovegas llença per terra i contradiu el que s’ha fet fins ara a Catalunya de buscar un país més equilibrat i integrat.
En el cas del delta del Llobregat els darrers anys s’ha buscat ordenar el territori, assumint nous sacrificis però preservant clarament d’altres. I per què no?, en el Baix Llobregat també hi ha qui ha començat a apostar pel patrimoni com un eix que doni identitat i autoestima, per tal de generar un terciari basat en el coneixement i la cultura, com passa, per exemple a França . El cas més emblemàtic el trobem a Sant Boi de Llobregat.


Sant Boi davant la proposta d’Eurovegas

Sant Boi, si atenem a alguns dels mapes apareguts en la premsa, es veuria afectat de ple i tiraria per terra un eix de ciutat actual com és la preservació de l’entorn natural i agrícola dins el conglomerat urbà del sud de Barcelona. Aquest eix de ciutat, aquesta aposta de la ciutat de Sant Boi per voler mantenir un entorn no urbà, amb activitat agrícola, amb espais naturals i bosc, ve de lluny i ha gaudit d’un important consens polític i ciutadà des de l’arribada de la democràcia. El creixement demogràfic de les darreres dècades ha estat més moderat a Sant Boi que en ciutats veïnes, no s’ha volgut arribar als 100 mil habitants o més a qualsevol preu. Això només faria augmentar encara més els problemes de tot tipus i congestionaria encara més la ciutat i el seu entorn. A Sant Boi s’ha buscat un creixement més assenyat i amb un entorn amb qualitat de vida: a tall d’exemple, si Sant Boi no aportés el volum de terra agrícola que ha conservat durant aquests anys, el Parc Agrari es veuria greument qüestionat. Per tant, el que ara es vol proposar, la construcció massiva dins l’espai agrícola no urbanitzable, destruiria el que tant d’esforç ens ha costat a tots plegats, i posaria en contradicció els objectius d’un model de ciutat basat en la salut mental, el patrimoni històric a través del nucli antic i els equipaments museístics, i la preservació d’un anell verd no construït al voltant de la ciutat i que tants ciutadans en gaudeixen. Perquè l’espai agrari, la Marina, és més que un espai productiu agrícola i una reserva natural, només cal veure la fotografia i comparar els dos marges del Llobregat, i veure que és un gran pulmó verd.


06 de març, 2012

Què en quedarà del delta del Llobregat?

Fa uns dies publicava un mapa a on es podria construir a gran escala al delta seguint el planejament existent, com són l'ARE de Cornellà o l'Eixample Nord del Prat... però el que apareixia en alguns mitjans (el Periódico) superava qualsevol previsió de l'àrea susceptible de veure afectada per la proposta Eurovegas o el que li vingui al darrera... la urbanització de gairebé tot l'espai agrari i per tant de gairebé el delta per complet.
El delta està contínuament agredit per tot tipus de propostes urbanitzadores i transformadores del seu paisatge tradicional. Cap a l'any 2008-09 diverses persones ja vàrem participar en un documental on denunciàvem la depradació contínua de territori al delta del Llobregat: El delta negat.

01 de març, 2012

El delta del Llobregat i els seus espais…. protegits?

La relació entre la plana del Llobregat i Barcelona va estretament lligada des de temps immemorials. Prou que ho va estudiar en Jaume Codina. Podem afirmar que la capital catalana no hagués estat el que ha arribat a ser sense l’existència del delta del Llobregat: prats d’engreixatge per al bestiar a l’Edat Mitjana, cacera abundant, rebost de la ciutat quan més calia alimentar la població industrial, aigua per poder beure i moure la industria, espai per créixer el port i els serveis, plana ideal per un aeroport, extenses platges d’esbarjo a l’estiu i els darrers anys, l’aposta per la logística ... el delta i la seva gent han estat donant a la ciutat el que ella li era de menester al preu de fer desaparèixer un paisatge, uns pobles i una identitat.

A canvi, i per primer cop en tota aquesta llarga història entre el Cap i Casal i la gent del fang (com eren coneguts les gents del delta), la ciutat volia ser agraïda. No amb pocs problemes es van anar protegint els espais naturals que encara no havien estat destruïts, i el mateix va passar amb les terres de conreu que miraculosament havien arribat al segle XXI. Es buscava un equilibri davant el darrer reclam de la ciutat vers el seu delta: satisfer l’aposta per la logística i convertir Barcelona en la porta sud de les mercaderies amb destí Europa. Ha estat un sacrifici molt gran: desviació del propi riu Llobregat, desaparició de més platges, d’espais humits, pinedes,camps i masies però la resta es salvava i la ciutat en reconeixia la seva importància i mostrava el seu agraïment protegint-t’ho amb les figures dels Espais Naturals del Delta del Llobregat i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Però els temps canvien molt de pressa. I apareixen nous interessos. Ara, Barcelona reclama un darrer i majúscul sacrifici: poder urbanitzar el que convingui per acollir el darrer paradigma del desenvolupament econòmic: el complex Eurolasvegas. Calen hectàrees a dojo (es parla de 800, com gairebé tot l’Eixample barceloní). De fet, els planificadors del territori ja disposen d’espais “buits” que un dia havien d’acollir milers de pisos (l’altre paradigma del desenvolupament econòmic): un ARE (àrea residencial estratègica) a Cornellà i l’Eixample Nord del Prat. No cal dir que són espais que ningú ha volgut edificar amb més pisos davant la situació de sobreproducció d'habitatges dels darrers anys i la crisi del crèdit. Finalment els terrenys a on haurien d'anar els casinos,etc, a Viladecans, la seva façana marítima, quasi verge, pendent d’ocupar i tapar el “buit” que provoca la presència de carxoferes, melons, canyissars i aiguamolls. Tot això és el que es traspua de les informacions aparegudes en la premsa i la xarxa els darrers dies.

Barcelona i la seva àrea metropolitana posen en dubte l’aposta per tenir un entorn periurbà de qualitat, format per zones de conreu i espais naturals. Un fet excepcional, un miracle dins el conjunt de grans ciutats occidentals. Ja no entro en valorar el model de turisme i les seves conseqüències que pot comportar en un territori com el delta el fet d’acollir noves onades de població provinents de qualsevol racó del món i en un dels espais de Catalunya més desarrelats, on s’ha produït més pèrdua d’identitat que en cap altra lloc. La gent que vivim en aquest territori ens cal espais lliures (que no vol dir abandonats), espais que ajudin a fer salut, i que ajudin a crear identitat en aquest continu gris (veure mapa adjunt) que ja ocupa la major part de tota la plana deltaica.

En definitiva, els espais protegits són en realitat una reserva de sòl més barata i de tenir sòl lliure de construccions per poder utilitzar-la davant cap gran causa o interès general. I això no hauria de ser així.

El mapa ens mostra només la part del delta central i poc més. Al sud, fora del mapa, Castelldefels ha exhaurit totalment el seu sòl deltaic. Gavà, mica en mica amenaça en fer-ho. Al nord, el marge esquerra del delta està gairebé urbanitzat de forma total. Queden “illes” verdes agrícoles a la Feixa Llarga (Can Trabal, també amenaçat per altres projectes) i una franja entre Cornellà i Sant Joan Despí, amenaçada per l'ARE que abans he comentat.
En vermell s’assenyalen els espais susceptibles de ser urbanitzats com a conseqüència del projecte Eurolasvegas. Aquests espais, separats entre ells, provocaran un augment de la mobilitat de la zona, amb totes les seves conseqüències.
En definitiva, aquest cop ens juguem de forma definitiva tenir un delta i un Baix Llobregat amb uns equilibris mínims, a on el valor del patrimoni cultural i natural no siguin una anècdota sinó alguna cosa més.

03 de febrer, 2012

Els guardes de camp del Sindicat Agrícola de Sant Boi


En la imatge, simpàtica, de l'esquerra podem veure dos dels guardes de camp del Sindicat Agrícola de Sant Boi de Llobregat, en Josep Canalda, conegut pel Pepito del Castell pel fet de viure i ser masover del castell de Sant Boi, situat a la dreta, i agafant al pressumpte lladre de pomes, en Jaume Pascual Llanas, conegut com el Torrevilero per haver nascut a la masia de Torre de la Vila (avui equipament mediambiental municipal).
La pagesia de Sant Boi i per extensió de tot el delta, ha de fer front a moltes dificultats que no són a les seves mans, com pot ser la climatologia adversa, els preus del mercat o els robatoris. La foto correspon a la felicitació de Nadal que els guardes feien per tenir alguns presents i propines per ajudar a passar els Nadals. La imatge correspon, tot i que no hi ha data, als anys de la Segona República, i en aquella època a Sant Boi destacava el conreu de la poma.
La postal i la informació ha estat proporcionada pel fill d'en Jaume "el Torrevilero", en Jaume Pascual Burgués.