17 de setembre, 2012

PARC AGRARI SI. PARC NATURAL DEL DELTA DEL LLOBREGAT TAMBÉ!

Vista parcial del Parc Agrari del Baix Llobregat des de Sant Ramon.

                                
La societat civil catalana fa temps que està desperta i que vol ser escoltada. El país bull en moltes qüestions però n’hi ha dues que aquests darrers temps en són protagonistes: la primera és la voluntat de les catalanes i catalans d’anar més enllà com a comunitat nacional dins el món. La gent empeny amb força i les coses comencen tot just a moure’s.

La segona causa que ha fet que moltes persones es mobilitzessin ha estat la seva oposició a la destrucció del delta del Llobregat amb la construcció de l’Eurovegas al seu damunt. I això últim s’ha guanyat. És però, només una batalla dins la guerra per la preservació d’un model de territori i de país que va estretament lligat a la causa de la construcció de l’Estat propi: una Catalunya respectuosa amb ella mateixa. En molts balcons aquests dies s’han vist juntes l’estel·lada amb el domàs d’Aturem Eurovegas.

La gent del delta tenim clar que malgrat haver guanyat una batalla que semblava impossible, els enemics al país de qualitat que volem hi són. I sabem que cal passar de les aparences en la protecció del territori a la seva protecció i potenciació real. Les inversions que no arriben mai al Parc Agrari en posar al s. XXI tota la seva xarxa de reg i desguàs, la millora real d’accessos, dels camins o la falta d’orientació professional de joves vers al món agrari, en són una mostra d’aquesta falta d’inversió.

I respecte als espais naturals els hi passa una cosa semblant, tot i algunes passes positives els darrers anys com la zona de Cal Tet però amb d’altres molt deixades com al Remolar-Filipines. Cal anar més enllà. Cal passar dels Espais Naturals del Delta del Llobregat per anar cap al Parc Natural del Delta del Llobregat.

La gent del delta i tota la societat civil sabem que ens tocarà vetllar perquè això sigui així.