14 de maig, 2012

El plànol parcel·lari de Sant Boi de Llobregat de 1861 i els usos del sòl agrícola. Un estudi aproximatiuL'amillarament de 1861 conservat a l'Arxiu Històric Municipal de Sant Boi ens permet saber com era el paisatge agrícola del terme santboià a l'inici de la segona meitat del segle XIX.

En el seu moment varem fer una reconstrucció cartogràfica i estadística a partir de la informació del propi amillarament així com del plànol parcel·lari que l'acompanya.

El resultat ens dóna un paisatge aproximat del paisatge agrícola del moment. El més sorprenent potser per a molts, és descobrir un delta dominat pel secà, especialment cerealístic. I la presència dels anomenats emparrats. I és que en aquell moment, pel resultat que declaren els propietaris i pagesos, el canal de la Dreta encara que construït, no està regant les terres. El regadiu va revolucionar l'agricultura dels pobles del delta, en aquest cas del marge dret, arribaria molt poc temps desprès.

Podeu consultar aquesta recerca que vaig fer conjuntament amb el també geògraf Antoni de Haro a través de la Revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (núm. 49), societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).