23 de març, 2009

Les barraques de Marina

Les barraques han estat des de temps immemorials associades a l’activitat agrària. Cada terra ha fet sa guerra, i les barraques han estat un producte més del paisatge. Els materials utilitzats, les tipologies de les cobertes, etc. han respost a les característiques de l’indret on han estat construïdes. El cas més evident són les barraques de pedra en sec fetes a muntanya.
Tornant al pla, a la Marina trobem nombroses barraques que esquitxen el seu paisatge aquí i allà; les tipologies són variades, ja que n’hi ha amb cobertes a dues aigües, d’altres de coberta plana o d’altres de coberta adovellada. Algunes tenen safareig per tenir aigua per poder ruixar o sulfatar, d’altres tenen en el seu interior xemeneia per poder passar alguna nit d’hivern al camp s’hi convenia. Fins hi tot algunes d’elles van evolucionar cap a senzilles masies.
Malauradament de la major part d’elles no en conservem el nom, i des de fa ja anys, han estat abandonades o de vegades substituïdes per modernes construccions prefabricades, ferint l’entorn que les acull. El seu ús ja no és tant necessari o ha canviat, i l’interès del pagès per mantenir-les ja no hi és.
Les barraques de la Marina formen part del nostre paisatge. Caldria doncs, prendre consciència de la seva importància, i documentar-ne les més significatives.