10 de novembre, 2008

Els nous usos al delta del Llobregat


Els darrers anys la transformació que ha tingut lloc el delta del Llobregat ha estat brutal. L’ocupació de sòl i més sòl per tot tipus d’usos i nous usos ens deixa un paisatge absolutament contrastat: hi trobem de tot, des de ramaderia a centres comercials, des de pagesos i masies a gratacels d’oficines; i així podríem continuar.
Un dels nous usos és el fet d’acollir a la zona del barri Riera i el Serrallo* de Cornellà, el nou camp de futbol del RCD Espanyol, junt amb una nova àrea comercial. Aquest fet significa d’entrada acabar d’eliminar els pocs testimonis del passat agrari de Cornellà, juntament amb l’ARE, i del marge esquerra del delta del Llobregat. En segon lloc i especialment significatiu, és el fet que un equip de futbol com és l’Espanyol situï el seu estadi ja fora de Barcelona ciutat, en aquest cas al delta. Aquest fet ens demostra un cop més el basculament del centre de Barcelona cap al riu Llobregat, i en conseqüència l’enorme pressió que han de rebre els espais lliures no construïts.
Ja caldrà estar atents al que dirà finalment el nou Pla Territorial Metropolità de Barcelona envers a tota la plana del Llobregat.
* De fet aquesta zona es troba a cavall dels termes de Cornellà i el Prat, fent que la porteria nord es trobi a Cornellà i la sud al Prat. Fins als anys 80 en aquest punt hi havia la Marrada, un pronunciat meandre del Llobregat eliminat per poder fer el cinturó del litoral o A-2.