28 de maig, 2009

El Llobregat, un riu salat


Una de les característiques del nostre riu Llobregat és que es tracta d'un riu salat. Aquest fet ve donat que dins la seva conca hi ha dipòsits naturals de sals, de potasses concretament, dipositades fa milers d'anys quan existia un mar interior que va anar assecant-se conforme el relleu evolucionava amb la formació (Pirineus) i desaparició de muntanyes (els Catalànids).
El problema actual i que va ser tractat al programa de ràdio Sant Boi Parlem de territori, parlem de medi ambient, és la explotació industrial i de qualsevol manera d'aquestes potasses. Si per al Bages i els pobles com Súria, Cardona o Sallent l'existència d'aquestes explotacions ha suposat des de fa moltes dècades una font de desenvolupament econòmic, també s'ha pogut comprovar que el rentat per part de la pluja dels runams salins situats a l'aire lliure estan salinitzant excessivament les aigües superficials però també les subterrànies de la zona. Però les aigües salades van a parar al Llobregat i per tant l'excés de sal ens arriba al Baix Llobregat i al delta del Llobregat. Això significa que les terres mica en mica es salinitzen, fet que pot provocar la seva pèrdua per a l'agricultura. A més, les plantes són regades amb aquesta aigua que poc bé els poc fer. Junt amb això, Aigües de Barcelona utilitza aquesta aigua per a tots els usos, i per tant la sal acaba arribant a les persones. Es tracta d'un problema mediambiental de primer ordre, on les mesures preventives són cabdals.
Si voleu conèixer de primera mà que diu la gent de la Plataforma Prou Sal!, podeu escoltar a Eloi Escuder en l'entrevista que vam fer a la ràdio.


Entreista a Prou Sal! a Ràdio Sant Boi -